2015-09-03-09-33-01-009

Creperie Cliché

Punonjëset e kreperisë sonë përgatisin me kujdes çdo ditë brumin e krepave me një formulë që e mbajmë porsi As-in nën mëngë. Përgatitja e krepave bëhet në çast, përpara klientit dhe shërbehet e ngrohtë. Ndonëse vetëm një vit eksperiencë, por kreperia e Cliché-së është lider në qytetin e Shkodrës, me shifrat e shitjes në rritje, duke ofruar për klientët e saj freskinë e produkteve në të dy filialët e saj në Shkodër.